Obchodné podmienky

I. Základné pojmy:
1.Predávajúci(prevádzkovateľ):
Honor, s.r.o., Slovanská cesta 1341, 022 01  Čadca
IČO: 31598251
DIČ: 2020421887
IČ DPH: SK2020421887

2.Kupujúci(užívateľ stránky):
Fyzická, právnická osoba, konečný spotrebiteľ, účastník internetu, ktorý vstúpil do zmluvného vzťahu s predávajúcim a využíva služby na doméne www.oblieckypaplony.sk.

3.Internetový obchod(e-shop):
Internetový obchod sa nachádza na doméne: www.oblieckypaplony.sk, prípadne na subdoménach spomenutej domény.
Predávajúci zodpovedá iba za informácie o tovaroch zverejnených na doméne  www.oblieckypaplony.sk.
Za všetky ostatné informácie ohľadom poskytovaných tovarov, uvádzaných na iných odkazoch(stránkach), predávajúci neručí.

4.Tovar:
Všetky tovary a služby, ktoré sa nachádzajú na doméne www.oblieckypaplony.sk. Pri každom tovare je uvedený názov tovaru, popis tovaru, obrázky, cena a odkaz na pridanie do nákupného košíka.

5.Objednávka:
Odoslanie informácií cez elektronický formulár z domény www.oblieckypaplony.sk prihláseným užívateľom stránky, ktorý odošle informácie o nakúpenom tovare predávajúcemu, ktorý následne objednávku spracuje a informuje zákazníka o priebehu a stavu vybavenia objednávky formou e-mailu alebo telefonicky.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie zmluvy
1.Zmluva vzniká a nadobúda platnosť medzi predávajúcim a kupujúcim vytvorením objednávky na doméne www.oblieckypaplony.sk dňom vytvorenia objednávky. Za platnú zmluvu sa považuje zmluva, ktorá má vyplnené kompletné informácie o kupujúcom a kompletné údaje o objednaných tovaroch.

2.Kupujúcemu po doručení tovaru bude doručený aj doklad o zakúpení, ktorý slúži aj ako doklad pri prípadnej reklamácii.

3.Predávajúci vybavuje všetky objednávky v poradí, v akom boli objednané.

4.Predávajúci oboznámi zákazníka o objednaní a potvrdení objednávky formou e-mailu alebo telefonicky.

5.V prípade, že sa rozhodne zákazník stornovať objednávku, môže tak učiniť dňom, kedy si tovar objednal. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom alebo telefonicky a o úspešnosti stornovania ho informuje predávajúci taktiež e-mailom alebo telefonicky.

6.Po odstúpení zmluvy v prípade, že bola uhradená faktúra alebo zaplatený preddavok, je povinný predávajúci uhradiť plnú sumu do lehoty 15tich dní od dátumu odstúpenia. Za dátum odstúpenia sa považuje dátum potvrdenia storna zo strany predávajúceho.

7.Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym a kvantitatívnym požiadavkám. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v orginálnom balení.

III. Cena a platobné podmienky

Celková cena objednávky je zobrazená kupujúcemu v nákupnom košíku a v pokladni, kde je vyčlenená cena spolu, osobitne DPH(20%) a cena za dopravné v prípade, že zákazník využije dodanie tovaru špedičnou firmou.

E-shop môže využívať zľavnené tovary ako aj špeciálne cenové a výpredajové zľavy, ktoré sú jednoznačne vyznačené patričnou informáciou.
Na stránke je možné využiť 2 druhy uhradenia faktúry:
•hotovosť – priamo pri prevzatí tovaru(ov) na predajni
•dobierka – s využitím prepravnej služby Slovak parcel services. Kuriéri sú vybavaní platobným terminálom, môžte sa teda rozhodnúť, či im zaplatíte hotovosťou alebo platobnou kartou.

IV. Dodacie podmienky(dopravné)


Kupujúci môže využiť 2 druhy dopravného:
•osobný odber – bez poplatku a s úhradou v hotovosti pri prevzatí tovaru
prepravná služba Slovak parcel services –(platba v hotovosti alebo platobnou kartou), ktorá je účtovaná podľa platného cenníka na 5,-€ s DPH za celú objednávku do 100,- eur. Ak je suma objednávky rovná alebo vyššia ako 100.- eur, prepravné sa neplatí - treba vybrať "dopravu zadarmo" pri tvorbe objednávky. Pri veľkoobchodných objednávkach budeme vždy účtovať aj prepravné podľa hmotnosti celkovej zásielky.

OSOBNÝ ODBER - v praconé dni medzi 6.00 až 14.00 hod v sídle našej spoločnosti alebo v našej predajni v supermarkete TEMPO v Čadci - prosime uviesť do poznámky pri tvorbe objednávky.

Doba dodania je v rozmedzí od 1 do 2 pracovných dní po  odoslaní objednávky. V prípade, že sa balík omešká, je potrebné kontaktovať špedičnú firmu Slovak parcel services:  https://www.sps-sro.sk/sk/Kontakty/Pobocky-a-servisne-strediska.html

Predávajúci ručí za riadne zabalenie objednávky a povinnosťou kupujúceho je pri prevzatí tovaru skontrolovať, či balík nie je poškodený. Po prevzatí balíka nie je možné reklamovať tovar z dôvodu fyzicky poškodeného balíka.

V. Reklamačné a záručné podmienky
Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručná doba, ak nie je špecifikované inak, je podľa zákona 24 mesiacov.

Doba vybavenia reklamácie je doba, za ktorú je povinný predávajúci vybaviť reklamáciu a je najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný zaslať reklamačný protokol kupujúcemu, ktorý je dokladom o začatí reklamácie. Reklamácia začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať doklad o zakúpení tovaru.

Náklady za doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci a za doručenie vybavenej reklamácie predávajúci.

V prípade 3 reklamácií toho istého tovaru má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorej bol tovar reklamovaný.

V prípade nedodržania reklamačných podmienok zo strany predávajúceho, má kupujúci nárok na uhradenie plnej sumy za tovar bez nároku za dopravné, ak využil zásielkovú službu alebo výmenu za iný tovar po dohode s predávajúcim.

VI. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia servera neznámym účastníkom internetu - hackerom.

VII. Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu ako aj informácie o ponúkaných tovaroch, ak sa na stránke  vyskytla chyba spôsobená pri pridávaní alebo editácií tovaru, či vplyvom iných faktorov ako napr. zmena ceny poštovného.

V prípade, že si takýto tovar zákazník objedná, je povinnosťou predávajúceho informovať kupujúceho o všetkých zmenách týkajúcich sa objednávky a dohodnúť sa formou e-mailu alebo telefonicky o ďalšej spolupráci a až po potvrdení a akceptácii zmien zo strany kupujúceho expedovať tovar.

Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade a v zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji podomovým predajom je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb.

Odoslaním objednávkového formuláru kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený o všeobecných podmienkach web stránky www.oblieckypaplony.sk.

Sem vložte Vaše obchodné podmienky....

Reklama

eStart Your Web Store with Zen Cart(R)